Przepływy operacyjne
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka
Ulica: Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11.Z
Rok obrotowy (koniec) 2005-12-31 2006-12-31
Przepływy operacyjne -4979 -3757
w tym: amortyzacja 4861 6257
Przepływy inwestycyjne -624 -3068
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -624 -3068
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0
Przepływy finansowe 5620 6816
Przepływy netto 17 -9
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 1360 1377
Środki pieniężne na koniec okresu 1377 1368
Podpisy:
Ryszard Stus Dyrektor
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl