Przepływy operacyjne
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2004-12-31 2005-12-31
Przepływy operacyjne -89 -4979
w tym: amortyzacja 4320 4861
Przepływy inwestycyjne -4929 -624
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -4929 -624
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0
Przepływy finansowe 4646 5620
Przepływy netto -372 17
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 1732 1360
Środki pieniężne na koniec okresu 1360 1377
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl