Przepływy operacyjne
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2003-12-31 2004-12-31
Przepływy operacyjne 1208.1 -89
w tym: amortyzacja 4191 4320
Przepływy inwestycyjne -163.4 -4929
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -163.4 -4929
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0
Przepływy finansowe -1222.2 4646
Przepływy netto -177.5 -372
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 1910.2 1732
Środki pieniężne na koniec okresu 1732.7 1360
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl